Etika – Wikipedie

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika

Converter-abiword-10669.html

Psychologie A Filosofie Morálky. Subjektivně si je každý člověk jistý tím, že jeho morálka je bezezbytku oprávněná k funkcím, ke kterým ji používá. Morálka

Jak to vidí chlap: Rozchod? Pro muže je těžší než pro ženu ...

Josef Hausmann v dnešním fejetonu prohlašuje, že za tím, že muži odcházejí ze vztahů bez ničeho, mohou dávné geny žen. Souhlasíte s ním?

Psychické vlastnosti a rysy osobnosti | maturitní otázky

Další dělení emocí: stenické (povzbuzující – hněv, radost) x astenické (demoralizující – smutek, strach); vyšší (nejsou vrozené, součást morálky, etického a.

Tři generace imbecilů stačily.“ Jak jsme se šlechtili podle IQ

Goddard ani v nejmenším nepochyboval o tom, že inteligence je vrozená a lze ji „pouze málo ovlivnit kterýmikoli pozdějšími vlivy kromě vážných ...

Filozofie a etika: Projekty -%$ Resources:PageTitle, Zaci % Úvod

dělí morálku do 3 vývojových stadií:. Proti: Z psychologických věděckých důkazů vidíme, že morálka není vrozená, nýbrž osvojená v průběhu času. Tímto

Kniha "Morálka lidské mysli"

shrnuje teorie starých filozofů a postupně se dostává až k současnosti, kdy spolu soupeří dva názory na původ morálky: Je morálka vrozená.

Knihy morálka a společnost | Baila.net

shrnuje teorie starých filozofů a postupně se dostává až k současnosti, kdy spolu soupeří dva názory na původ morálky: Je morálka vrozená.

Morálka ani soucit nejsou vrozené –

Morálka ani soucit nejsou vrozené. Pro batole na pískovišti je přirozené, že se snaží sebrat hračku jinému dítěti. Stejná. Přebírá morálku rodičů

D-FENS Weblog

Datum: 03.01.2005 Titulek: Takže to je "Jízda se starostmi I." SAMOZŘEJMĚ! Článek: Motorkáři aneb Who is who Od: cenek urbanec, Nepiji, mladý ( dospělý by ...

Jak se rodí osobnost | magazín [Štěstí ...

Jak se rodí osobnost. Bezpochyby existuje účel, důvod i smysl, proč člověk nedbá jen o svůj zevnějšek, ale stará se i o své nitro, usiluje o to stát se ...